Test Management

 

Planera, genomför och följ upp

ReQtest innehåller ett komplett stöd för test. Planera testningen genom att skriva testfall och checklistor, utför dem genom att dela ut dem till testgruppen, och följ förloppet i realtid för att se hur testerna går. Med inbyggd spårbarhet är det enkelt att se vilket krav ett testfall är baserat på och vilka felrapporter som är länkade till ett visst testfall.

Planera och organisera dina tester

Skapa din egen mall för testfall med alla fält som du behöver. Du kan lägga till så många fält som du vill.

Lägg till och ta bort steg med + och -. Ändra ordning på teststegen med hjälp av pilarna.

test-management-sv-1

test-management-sv-2

Skapa testkörningar med några få klick

Tack vare inbyggda filter går det snabbt att hitta testfallen som du vill köra. Här ser du ett exempel på en filtrering som tar fram alla testfall som hör till systemdelen “Fakturering”.

Genomför testerna, dela ut testfallen till ditt team

Dela testfallen med ditt team så att de kan utföra stegen.

Markera om testfallen är ok eller misslyckade. Ikonen med en bugg låter dig skapa en felrapport med en länk till testfallet så att du får spårbarhet.

test-management-sv-3

test-management-sv-4

Följ upp testerna

Det är enkelt att följa testarbetet i realtid och se de tester som är OK, de som misslyckats och de som ännu inte är körda. I det här exemplet har Per ännu inte kört några av sina testfall.

Här visas en summering av alla testkörningar. Praktiskt när du har många testkörningar.

Följ upp felrapporterna

Granska och analysera felrapporterna som påträffats i testfasen (release 1). Läs mer om hur du arbetar med felrapportering i ReQtest.

test-management-sv-5

SKAFFA REQTEST IDAG!

PROVA REQTEST IDAG

10 dagar gratis

PROVA NU

KÖP REQTEST

Kom igång på ett par minuter.

KÖP NU