KÖP REQTEST

Det tar bara ett par minuter att köpa ReQtest. När du är klar kan du börja använda verktyget direkt.

Gör så här:

  • Fyll i formuläret till höger och klicka på ”Köp nu”.
  • Du får ett mail med en aktiveringslänk. Klicka på länken för att aktivera licensen.
  • Du blir nu inloggad i ReQtest. Ange fakturainformation och lägg till användare.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på sales@reqtest.com
FAQ

Allmänt

Vilka typer av projekt är ReQtest bäst lämpat för?

ReQtest passar alla projekt där man behöver hålla koll på testning eller kravhantering, både när man bygger och förvaltar IT-system. ReQtest är lämpligt vid alla tillfällen då det krävs att en grupp personer samordnar sitt arbete.

Har ReQtest stöd för agilt arbete, till exempel Scrum?

Ja, du kan hantera både product backlog och sprint backlog i ReQtest och du kan prioritera baserat på MoSCoW-skalan (must, should, could, won’t). För de manuella testerna kan du använda testfall och checklistor i ReQtest. Om ni bedriver automatiserade tester går det att komplettera ReQtest med något valfritt testautomatiseringsverktyg.

Vi har en extern leverantör. Har vi någon nytta av ReQtest då?

Många av våra kunder använder system från olika externa leverantörer. Genom att använda ReQtest får du som kund en utmärkt överblick över både era egna tester och leverantörens tester.

Vi bedriver systemutvecklingen internt. Hur kan vi använda ReQtest?

ReQtest är mycket användbart när systemutvecklingen sker internt och många av våra kunder arbetar på detta sätt. ReQtest är främst lämpligt för system- och acceptanstest.

Vi utför en hel del förvaltning. Vilken nytta har vi av att använda ReQtest?

ReQtest passar lika bra vid förvaltning som vid nyutveckling. Många som arbetar med förvaltning använder flera olika verktyg för att hålla reda på vad som ska göras. Med ReQtest hanteras alla krav och tester i ett enda verktyg.

Vi har många stora system, kan ReQtest hjälpa oss?

ReQtest passar lika bra till små och stora projekt. Vi har kunder med endast ett fåtal användare och kunder med flera hundra användare. ReQtest är skalbart och intelligent och kan problemfritt integreras i din affärsverksamhet.

Kan ReQtest hjälpa oss att få alla inblandade att arbeta på samma sätt?

I ReQtest är det möjligt att skapa ett eller flera mallprojekt. När du skapar ett nytt projekt kan du basera det på en av dina mallar för att få alla medarbetare att arbeta på ett enhetligt sätt.

Vi har bara användning av testfall och felrapportering. Är det möjligt att bara använda dessa delar av ReQtest?

Visst kan du använda bara en eller två av modulerna i ReQtest. För att få ut mesta möjliga nytta är det bäst att alla roller i projektet har tillgång till ReQtest. Det optimala arbetssättet är att beställarna skriver sina krav i ReQtest och att testarna kopplar testfallen till kraven. Testledaren grupperar sedan testfallen i testkörningar och delar ut dem till testare som genomför testerna. När testare hittar fel, skriver de sina felrapporter direkt i ReQtest. Eftersom all information finns i ReQtest får utvecklarna nytta av både krav och testfall så att de förstår felrapporterna till fullo.

Testmognaden i vår organisation är inte särskilt hög. Hur skulle vi dra nytta av ReQtest?

ReQtest ger dig en grundläggande struktur i test- och kravhanteringsarbetet. Vi rekommenderar att du börjar använda de moduler i ReQtest som ger dig mest värde i din situation, vanligtvis är det felrapportering och hantering av testfall. Checklistor är också ett enkelt sätt att komma igång med testning. Anpassa formulären i ReQtest för att göra dem enkla att fylla i. Du kan alltid lägga till fler fält i formulären senare om behov uppkommer.

Vår organisation har hög mognad vad gäller test och kravhantering. Kan vi anpassa ReQtest till vår organisation?

Det går att anpassa alla formulär i ReQtest. Du kan lägga till fält, ta bort fält, bestämma vilka fält som är obligatoriska, ändra värdena i rullgardinsmenyer och så vidare. Detta är användbart i många situationer, till exempel om du vill använda MoSCoW (must, should, could och won’t) som skala för prioriteringar i stället för hög/medel/låg. Det är du som användare som anpassar ReQtest till din verksamhet och det tillkommer förstås inga extra kostnader för att konfigurera verktyget. Om du behöver hjälp med konfiguration är vi glada att kunna hjälpa till.

Kan jag exportera information?

Ja, du kan exportera all typ av information till Excel.

Jag vill byta till ReQtest från ett annat verktyg. Kan jag importera uppgifter till ReQtest?

Du kan enkelt importera testfall, krav och felrapporter till ReQtest. Filerna ska vara i CSV-format som du enkelt skapar med Excel.

Hur väl testar ni ReQtest då?

Vi testar ReQtest mycket noggrant! Vi använder Scrum när vi utvecklar ReQtest. Givetvis använder vi ReQtest för att hantera vår egen product backlog och sprint backlog. En stor del av våra tester är automatiserade och vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera utvecklingsmetoderna. När vi gör manuella tester utgår vi ofta från checklistor.

 

Licensmodellen

Finns det några begränsningar i utvärderingslicensen?

Nej! 10-dagarsutvärderingen innehåller samma funktioner som betalversionen.

Hur fungerar licensmodellen?

Enkelt: Du betalar ett fast pris per användare och månad. Ju fler användare du har, desto lägre blir priset per användare. Support och uppgraderingar är inkluderade i priset, och det finns inga dolda kostnader. Det bästa av allt är att du aldrig behöver installera ReQtest på dina egna servrar eftersom ReQtest är en molnbaserad programvara (SaaS, software as a service).

Hur många användarkonton måste jag betala för?

Du betalar endast för de användarkonton som är aktiva under faktureringsmånaden.

Vad händer med priset om jag behöver lägga till fler användare?

Ju fler användarkonton du lägger till i ReQtest, desto lägre blir priset per användare.

Hur betalar jag?

Vi fakturerar månadsvis till den adress du angivit i menyn inställningar/företagsuppgifter.

Hur påverkas priset om jag aktiverar eller inaktiverar användare?

Du kan själv påverka den kostnad vi fakturerar er genom att aktivera eller inaktivera användarkonton. Eftersom vi bara fakturerar för aktiva användarkonton behöver du inte betala för fler användare än vad ditt företag behöver. Detta är en stor fördel med att använda ReQtest jämfört med de flesta andra verktyg på marknaden. I många andra verktyg måste du köpa licenser för det maximala antalet användare som du kan behöva. Det vanligaste är att antalet projektdeltagare varierar över tiden beroende på i vilken fas projektet befinner sig i. Möjligheten att inaktivera användare leder till stora besparingar för ditt företag.

Hur avslutar jag ReQtest?

Skicka ett uppsägningsmail till invoice@reqtest.com.

Uppdateringar

Hur mycket betalar vi för support och uppgraderingar?

Inte ett öre. All support och alla uppgraderingar ingår i priset.

Hur vet jag när uppgraderingar kommer genomföras?

Du hittar detaljerad information om uppdateringar på inloggningssidan. Där hittar du också tid och datum för planerade uppdateringar.